Cyberlounge Collection of Ngo-Ngo Jokes


Si Ngongo ay pumunta sa isang tindahan para bumili ng soda. "Mabili nga o nang Mebsi." Ang sabi niya.

"Anong sabi mo?", ang tanong ni Mang Gaston na siga ng lugar.

"Meb-si! Meb-si!", sigaw ni Ngongo.

"Aba at huwag mo 'kong sisigawan", ang galit ni Mang Gaston at sinakal niya si Ngongo. "Anong gusto mong bilihin hayop ka?"

"Ngok, ngok", hindi makahinga si Ngongo.

"Eh Coke lang pala, hindi mo masabi ng mahusay."


Tinawag ni Inay si Boy ang batang ngo-ngo. "Boy, magpunta ka sa tindahan ni Aling Petra at bumili ka ng isang latang Pork and Beans." "Omo, inay," ang sagot ni Boy.

Pagdating ni Boy sa tindahan ay binati niya ang tindera, "Aning Metra, ngamuta na mo ngayo? (Kamusta na po kayo?)"

"Mabuti naman," ang sagot ni Petra, "ano ang kailangan mo Boy?"

"Mangmilan nga mo ng inang lata ng Mo e Meen?" ang tanong ni Boy.

"Ano kamo, Boy? sabi ni Petra.

"Isa mong Mo e Meen," ang ulit ni Boy.

"Paki-ulit nga Boy at hindi kita maintindihan."

"Mo e Meen, Mo e Meen, nyung nata lata."

"Hindi talaga kita maintindihan. Mabuti pa kaya ay i-spell mo na lang sa akin."

"O ninge. Mo e Meen. Netter Mi."

"Letter 'B'?" Ang tanong ng tindera.

"Ine! Netter Mi as in Minimines."

"Ha?"

"Mi!" Kinanata ni Boy ang alphabet, "Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee...En, Em, En, O, Mi"

"Ahhh, 'P'! Letter 'P'" ang masiglang sagot ni Petra.

"Oo. Mi! Mo e Meen!"

"Sige ituloy mo Boy. 'P'..."

"Ngo!"

"Ano kamo?"

Kumanta ulit, "Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee...En, Em, En, O"

"Ahhh, titik 'O'! 'P-O' Sige ituloy mo pa."

"Netter Arrng!"

"Kantahin mo na lang ulit Boy."

"Ey, Mi, Ni, Ni , E, Em, Nyee...En, Em, En, O, Mi, Ngyu, Arrng."

"Ahhh! Letter 'R' Malapit na. 'P-O-R' Hindi ko pa rin makuha. Ano ang susunod Boy."

"Ngey"

"A?"

"Ini, Ngey! A, Ma, Nga (A-Ba-Ka-Da ang kinanta)! Nga!"

"Ka! Letter 'K' 'P-O-R-K' Ahhh Pork!!!"

"Oo. Mo e Meen"

"Pork and?" Ang tanong ni Petra.

"Oo! Mo e Meen!!!"

"Pork and Meen? Ahhhh!!! Alam ko na!!! Pork and Beans!!!"

"Oo! Mo e Meen, Me e Meen, Mo e Meen!!!" ang masayang sigaw ni Boy.

"Pork and Beans pala ang kailangan mo!!!"

"Oo. Mo e Meen, Mo e Meen. Menon ngayo? (Meron kayo?)

"Ahhh...ehhh...Wala!"


The ngo-ngo was guiding a truck driver back up a parking slot.

Sigaw ng ngo-ngo: "A-asya, a-asya!"

Atras, ang truck driver.

Sigaw ulit si ngo-ngo: "A-asya, a-asya!"

Tuloy ang atras ng driver.

Nagpa-panick na si ngo-ngo: "A-asya, a-asya!"

All of a sudden, malaking KALABOG! Sumapok ang truck kung saan.

Galit ang driver at bumaba ng truck: "Anak ka ng patola, sabi mo kakasiya, eh bakit ako bumangga?"

Nang tignan ng driver kung ano ang nasapok niya, eh puno pala ng akasya.


Si ngongo ay right-hand passenger side ng dyipni. Tumatakbo sila sa isang makitid na kalye sa may bukid.

Sabi ng driver,"Ngongo, tingnan mo diyan sa kanan, at ako dito sa kaliwa. Sabihin mo sa akin kung kanan o kaliwa at baka tayo mahulog sa bukid".

Sagot ni Ngongo,"O-ey Moss" (ok boss). So there, takbo sila.

Nang biglang sabi ni Ngongo, "kaniwa, kaniwa". So turn-to-the left si driver. "Bah, okay palang guide itong si Ngongo", sabi ng driver.

Later, sabi ni Ngongo, "Kanan, kanan". So turn to the right si driver, "Okay talagang guide si Ngongo".

Later on, while smoothly driving, sumigaw si Ngongo,"Nganan Nganan, kanan sabi eh". So turn to the right si driver nang bigla silang nahulog sa kanal.

Sabi ng driver na galit na galit, "Ngongo sabi mo kanan, kumanan naman ako bakit nahulog tayo dito sa kanal?".

Sagot ni Ngongo,"Ay tange, habi ko nganan, (sabi ko kanal) mayrong' nganan (kanal), ayaw ngang manginig". (Iyon pala, sabi ni Ngongo "kanal, kanal, kanal sabi eh".


Back to PNB New York's Cyberlounge

This page, created by: pereyes@ix.netcom.com, has been accessed times since Sat Feb 8 18:06:45 1997.
Background music is copyright © 1996 by Michael D. Walthius, all rights reserved, used by permission.